Conflicts in the Horn of Africa

1993: (ed.) Conflicts in the Horn of Africa: human and ecological consequences of warfare, Uppsala: EPOS, 1993.

This volume analyses and documents some collective consequences of different wars in Africa. These exhibit varying characteristics; the immediate national and regional consequences of large-scale regional wars in Ethiopia/Eritrea an in the Sudan, the tribal warfare in southwestern Ethiopia, the indirect and long-term consequences of World War I in the Blue Nile basin and the appalling destruction caused by warring clans and groups in Somalia. Assumptions about the nature of war and its societal role vary, as do notions of possible dimensions and levels of analysis. The contributions deal with some of these angles and with different focuses, both in order to understand them properly, and to demonstrate the need for empirical, contextual analyses. The authors examine issues leading to conflicts and consequences of conflicts on a human and an ecological level through selected case studies. The seminar upon which this book is based invited scholars representing different disciplines, geographical areas and perspectives.

Bilder av “de andre”

1990: Bilder av “de andre”. Om utviklingslandene i bistandsepoken,
(Images of ”the other”. Developing countries in the era of development aid). Republished 1991/2001.
Oslo: Universitetsforlaget/Norwegian University Press.

de_andreSpørsmålet boken stiller er hvilke bilder av “de andre” som oppsto i Norge i denne perioden da vi, en promille av verdens befolkning, med begrenset erfaring og kunnskap om Asia, Latin-Amerika og Afrika, ble stilt overfor dem –  som deres veivisere og hjelpere.

Utviklingshjelpen foregår i en tidsepoke da verden er i ferd med å bli kulturelt erobret av Vesten. Alle lands problemer er for første gang i verdenshistorien blitt beskrevet med felles begreper, med Vestens begreper.
Boka diskuterer bl.a. forbindelseslinjene mellom Livingstone og bistandsekspertene, peker på dogmer i norsk bistandspolitikk, spør om eidsvollsmennene i 1814 kan være u-landenes forbilder, og avslutter med å spørre hva vi kan lære av tegneseriefiguren Fantomet.