Conceptualizations of “the Other” in a Historical and Comparative Perspective

1997: Oppfatninger av “Den Andre” i et historisk og komparativt perspektiv., (Conceptualizations of “the Other” in a Historical and Comparative Perspective.”), in  Aase, Tor Halfdan (ed.), Metodologiske tilnærminger til studiet av fordommer og diskriminering (Methodological Issues in the Study of Prejudices and Discrimination), Oslo: Norges Forskningsråd (Norwegian Research Council).

Norwegian Conceptualizations of the Non-European World in the 1970s and 1980s. An Example of Cross-Cultural Representations

1992: Norske oppfatninger om den ikke-europeiske verden på 1970- og 1980-tallet. Et eksempel på krysskulturell representasjon, (Norwegian Conceptualizations of the Non-European World in the 1970s and 1980s. An Example of Cross-Cultural Representations), Ph.D.dissertation, Faculty of Social Science, University of Bergen.