The hegemony of the dead serios. Research and development – some ethical questions

 1998: Den gravalvorliges dominans. Forskning og bistand – noen etiske spørsmål, (The hegemony of the dead serios. Research and development – some ethical questions), paper presented at a conferance arranged by Den Nasjonale Forskningsetiske Komites konferanse at Lysebu, September 1997, Oslo: Norges Forskningsråd.