Conceptualizations of “the Other” in a Historical and Comparative Perspective

1997: Oppfatninger av “Den Andre” i et historisk og komparativt perspektiv., (Conceptualizations of “the Other” in a Historical and Comparative Perspective.”), in  Aase, Tor Halfdan (ed.), Metodologiske tilnærminger til studiet av fordommer og diskriminering (Methodological Issues in the Study of Prejudices and Discrimination), Oslo: Norges Forskningsråd (Norwegian Research Council).