Norwegian Conceptualizations of the Non-European World in the 1970s and 1980s. An Example of Cross-Cultural Representations

1992: Norske oppfatninger om den ikke-europeiske verden på 1970- og 1980-tallet. Et eksempel på krysskulturell representasjon, (Norwegian Conceptualizations of the Non-European World in the 1970s and 1980s. An Example of Cross-Cultural Representations), Ph.D.dissertation, Faculty of Social Science, University of Bergen.