En reise i vannets fremtid

2007: En reise i vannets fremtid, Oslo: Kagge.

I denne boka tar Terje Tvedt leseren med på en reise i vannets tegn til 25 land, mens han med en historikers perpektiv reflekterer i tekst og bilder over den sentrale politiske, økonomiske og ikke minst kulturelle betydning vannet vil få i fremtiden.
Vannet vil avgjøre menneskehetens fremtid.

Vann har formet alle samfunn – fra de første sivilisasjonene oppsto i Midtøsten og Asia for fem tusen år siden til moderne bysamfunn. Vannet vil også avgjøre menneskehetens fremtid. Usikkerheten om hvorvidt vi lever i tørkens eller flommens århundre, vil tvinge alle samfunn til fundamentale omstillinger. Gigantiske vannplaner vil endre klodens utseende mer radikalt enn noensinne. Kampen om makten over det flyktige vannet blir viktigere og viktigere, og påvirke krig og fred og globale maktforhold.