Bilder av “de andre”

1990: Bilder av “de andre”. Om utviklingslandene i bistandsepoken,
(Images of ”the other”. Developing countries in the era of development aid). Republished 1991/2001.
Oslo: Universitetsforlaget/Norwegian University Press.

de_andreSpørsmålet boken stiller er hvilke bilder av “de andre” som oppsto i Norge i denne perioden da vi, en promille av verdens befolkning, med begrenset erfaring og kunnskap om Asia, Latin-Amerika og Afrika, ble stilt overfor dem –  som deres veivisere og hjelpere.

Utviklingshjelpen foregår i en tidsepoke da verden er i ferd med å bli kulturelt erobret av Vesten. Alle lands problemer er for første gang i verdenshistorien blitt beskrevet med felles begreper, med Vestens begreper.
Boka diskuterer bl.a. forbindelseslinjene mellom Livingstone og bistandsekspertene, peker på dogmer i norsk bistandspolitikk, spør om eidsvollsmennene i 1814 kan være u-landenes forbilder, og avslutter med å spørre hva vi kan lære av tegneseriefiguren Fantomet.